Internet har påverkat all marknadsföring och för B2B-marknadsföring är det såklart inget undantag. I en marknadsföringsstrategi är frågan om hur digitaliseringen ska hanteras en av de viktigaste att ställa. Internet har lett till att företagen kan ha betydligt mer information om sina kunder och på så sätt fördjupa relationen med dem. Det fungerar på samma sätt tillbaka genom att kunderna kan ha information om företaget och veta hur nöjda företagets kunder faktiskt är.

Sociala media genom digitaliseringen spelar en stor roll för företag, det går att lämna omdömen om företag på olika bedömningssidor. Ett företag måste skapa en strategi för hur kundrelationerna ska hanteras inom företaget eftersom det är lätt för en mindre nöjd kund att sprida det via Internet. Många företag hittas via sidor som Google där andra kunder kan lämna stjärnor i omdöme vilket syns direkt i träfflistan på Google.

Internets påverkan på B2B-marknadsföring

Internet en nödvändig del av B2B strategi

Kundhanteringssystem är något alla företag borde ha oavsett om de säljer till andra företag eller till enskilda slutkunder. All nödvändig information ska läggas in i systemet och exempel på populära system är Salesforce eller SAP. Dwyer och Tanner (2006) menar att marknadsförare på företag inte bara använder Internet för att skapa nöjdare kunder utan även för att förbättra relationen med sina distributörer. Ett väl fungerande kundsystem är en viktig del av det.

I många kundsystem går det utmärkt att bygga relationer med kunder och distributörer genom integrerade e-postprogram som skickar ut automatiserade mejl med exempelvis nyhetsbrev och annan information. Alla företag som har B2B-verksamhet kan dra nytta av att implementera ett kundsystem för att förbättra relationerna med såväl kunder som distributörer. Till kunderna kan orderpåminnelser automatiseras vilket innebär att om de inte lägger sin rutinmässiga order går ett mejl ut som en påminnelse att beställa från företaget.

Kundhanteringssystem, sociala medier och olika bedömningssidor har gjort att relationen mellan företag och kund kan fördjupas och det är tack vare Internet som det är möjligt. De flesta företagen har inte tid att ringa alla sina kunder och ge en personlig service utan de använder mejlprogram som kan skicka ut information om nya varor och tjänster. B2B-verksamheter förlitar sig på att vara synliga på sökmotorer som Google där kan både kunder och leverantörer hitta bedömningar om företaget.