Hur fungerar YouTube reklam?

YouTube har som plattform med miljarder besökare en av det största potentialer till marknadsföring i modern tid, och det är just genom att erbjuda kraftfulla möjligheter till reklamexponering som streamingjätten går med vinst. För dig som har en produkt att sälja är YouTube en modern arena som du måste bemästra för maximal exponering. Du har med YouTube möjlighet att marknadsföra på en mager budget reklam där du endast betalar ifall en besökare klickat vidare.

En fördel i att välja YouTube för din marknadsföring är att plattformen i samarbete med Google kan använda sig av användarstatistik och användarprofiler för att rikta din reklam direkt till din tänkta målgrupp. Istället för att visa din reklam för en andel av samtliga användare på plattformen kan YouTube välja att rikta reklamen till besökare som sökt efter videofilmer och Google sökningar i relevanta kategorier som matchar din produkt.

Hur fungerar YouTube reklam?

Tre sorters reklamfilmer på YouTube

Det tre alternativen som erbjuds på YouTube för reklam på videos är så kallad TrueView reklam,”Non-skippable”, och ”Bumper” reklam. TrueView är kategorin reklamfilmer som spelas is början av en YouTube film med möjlighet för en besökare att klicka bort reklamen innan den spelat färdigt. TrueView har fördelen av låg risk till marknadsföraren som köpt reklamen eftersom YouTube endast tar betalt om besökaren såg hela reklamfilmen eller klickade vidare till produkten.

Det så kallade ”Non-Skippable” reklamfilmer är som namnet antyder reklam som besökaren inte kan välja att klicka bort innan det spelat klart. Fördelen är att en besökare måste se hela reklamfilmen från början till slut men detta kan leda till oavsiktlig negativ respons till reklamen om den upplevs som påträngande eller tråkig. Här är det viktigare att reklamfilmen är koncis och tydligt förmedlar fördelen hos den marknadsförda produkten till besökaren.

Den sista formen av reklam är så kallade ”Bumper” reklam, vilket är korta reklamfilmer som spelas i slutet av YouTube videos. Bumper reklam varar högst några sekunder men är ett billigt och effektivt sätt att marknadsföra. Med Bumper reklam betalar du endast när en besökare klickat vidare men kan öka din produktexponering för varje besökare som tittat klart en video. Eftersom Bumper reklam är korta snuttar är det lätta att producera och upplevs sällan som irriterande.