B2B marknadsföringstrender som en marknadsförare måste förstå

För tjänste- eller produktsäljande företag som säljer till andra företag är det otroligt viktigt att se till att kundupplevelsen är bra i alla sammanhang. Eftersom B2B-kunder ofta gör större beställningar än en enskild slutkund kan en missnöjd företagskund ge ett stort intäktfall för företaget. Oavsett om företaget säljer tjänster eller produkter spelar allt från beställning, betalning till leverans roll för företagskundens totala upplevelse. En beställning måste gå smidigt tillsammans med betalningen för att företagskunden ska känna nöjdhet.

En del som många företag glömmer är efterarbetet med kunden och inom B2B kan det vara en av de delar som har störst vikt för upplevelsen. För tjänsteföretag kan supportfunktioner vara ett efterarbete som visar att företagskunden spelar roll för företaget. Inom varuföretag är leveranskontroller viktiga, kontrollera med kunden att mottagna varor lever upp till det som förväntats. Det kan vara en del som får företagskunder att känna förtroende för företaget och upprepa beställningar.

B2B varumärkesbyggande och content marknadsföring

B2B marknadsföringstrender som en marknadsförare måste förstå

Varumärket är ett av de starkaste sätten att konkurrera med som företag som säljer till andra företag. Ett varumärke som står ut och är distinkt ger företaget extra fördel. Delar i varumärkesbyggande för B2B är att ha ett bra namn på företaget, gärna ett enkelt som är lätt att komma ihåg och kombinera det med en väldesignad logo för att skapa ytterligare intresse. Varumärkets identitet måste även vara tydlig och det måste vara enkelt att förstå erbjudandet.

Skapa ett innehåll som är attraktivt för potentiella företagskunder för att de ska välja just ditt företag bland den stora konkurrensen på marknaden. Innehållsmarknadsföring även kallat content marknadsföring skapas i företagets alla marknadsföringskanaler. Det gäller att skapa intressant reklam som fångar upp företagskunder. Varför ska kunden köpa från just ditt företag? Är det priset som är viktigast, spela då på priset, är det trendigt då måste innehållet i text och bild spela det i reklamen.

En marknadsförare som ska göra marknadsföring för B2B måste sätta sig in i företagets verksamhet och bli en expert på vad och vilka företagets kunder är. Det är viktigt att skapa ett starkt varumärke och spela på de delar som är företagets styrka inom konkurrensen. Skapa intressant innehåll i marknadsföringskanaler som är relevanta för företaget och där företagets kunder finns. Identifiera vad som är viktigt för företagets kunder och utnyttja det i marknadsföringen.